Děkujeme všem občanům, kteří našli odvahu a přišli na naší demonstraci v neděli 18.10.2020 na Staroměstské náměstí  vyjádřit svůj nesouhlas s vládními opatřeními. V našich akcích na podporu lidských práv budeme i nadále pokračovat. Termín další akce oznámíme příští týden na sociálních sítích.

            Plně souhlasíme s hodnocením demonstrace ze strany vedení policie, jak jej oznámil v pořadu Hlavní zprávy na Prima CNN Martin Vondrášek, 1. náměstek policejního prezidenta, který řekl, že demonstranti do okamžiku rozpuštění demonstrace žádný zákon neporušili, protože  Listina základních lidských práv a svobod má vyšší právní moc, než opatření vyhlášená vládou ČR.

            Při rozpouštění demonstrace jsme postupovali v souladu s pokyny Magistrátu hl.m. Prahy a takovým způsobem, abychom nevyprovokovali demonstranty k násilnostem, neboť demonstrace byla ukončena o hodinu dříve, než bylo původně oznámeno. Trvala tak pouze 65 minut.

            Domníváme se, že ministr vnitra ČR Jan Hamáček zcela nezvládl situaci tím, že si prosadil předčasné ukončení do té doby pokojné a zákonné demonstrace a tím vyvolal pocit hrubé nespokojenosti u části demonstrantů. Jan Hamáček takto postupoval proti Ústavě ČR, ačkoliv věděl, protože byl přítomen v operačním středisku policie, že se mezi pokojné demonstranty infiltrovali různé agresivní elementy a podle videí účastníků demonstrace, která máme k dispozici, i policejní provokatéři, kteří společně úmyslně vyvolali nepokoje a střety s PČR.

             Děkujeme všem demonstrantům,, kteří se těmito provokacemi nenechali strhnout a omlouváme se, že nemohli v průběhu demonstrace volně opustit Staroměstské náměstí, protože policie nezákonně zablokovala všechny východy ze Staroměstského náměstí a teprve po tomto zablokování „jakousi náhodou“ spustili elementy a provokatéři svou akci. Na náměstí v té době byli staří lidé i lidé s dětmi, dále invalidní účastníci třetího odboje proti komunistickému režimu, a považujeme toto za akt Hamáčkova pohrdání Ústavou ČR, která byla v listopadu 1989 těžce vybojována.

            Vůbec se nám nelíbí, že Jan Hamáček porušuje Ústavu a vyhrožuje veřejně třímilionovou pokutou vnukovi hrdiny sovětského svazu a člověku, který byl mlácen komunistickou StB.

            Upozorňujeme Jana Hamáčka, že není účastníkem správního řízení ve věci této demonstrace a že je nezákonné, aby vydával příkazy správním orgánům, jakým způsobem mají koho, z malicherných a protiústavních důvodů, potrestat, protože se mu nelíbí. Takto se například choval ÚV KSČ v 50. letech v případu Milady Horákové.

            Děkujeme Ondřeji Pálovi za to, že po oficiálním ukončení demonstrace naprosto skvělým způsobem z pódia uklidnil velkou část Hamáčkovými nařízeními naštvaných demonstrantů a zabránil tak daleko větším střetům mezi demonstranty a PČR. Přitom oznámil jména ulic, které policie označila za místa odchodu ze Staroměstského náměstí. Tyto únikové koridory však již byly, jak bylo výše zmíněno, policií nezákonně uzavřeny. To vyvolalo v části demonstrantů velmi silné negativní emoce a přispělo k tomu, že se část z nich následně připojila k vyprovokovaným střetům s policií. Od všech projevů násilí po konci demonstrace se distancujeme a žádáme policii, aby se napříště zdržela takovýchto neprofesionálních akcí.

 Za občanský spolek HON Ivan Sochor.

 

Prohlášení fotbalových fanoušků k demonstraci 18.10.2020 na Staroměstském náměstí v Praze:

V první řadě bychom rádi oznámili, že do Prahy jsme rozhodně nejeli s vidinou nějakých výtržností ani páchání jakéhokoliv jiného protiprávního jednání. Uvědomujeme si, že situace v České republice je závažná a jakékoliv další problémy jsou zbytečné. I přesto si stojíme za tím, že konflikt nebyl vyvolán námi. Na rozdíl od pana Hamáčka ale přiznáváme svůj podíl viny, kdy jsme se zbytečně nechali vyprovokovat příslušníky PČR, a jsme si vědomi toho, že kdyby na demonstraci nebyla početná skupina aktivních fanoušků, možná by k situaci takových rozměrů nedošlo. Zároveň si však dovolíme poukázat na několik faktů, která by měla posloužit k objektivnějšímu pohledu na celou situaci.

Vědomi si veškerých opatření jsme oznámili svůj záměr svobodného pokojného shromáždění, většina aktivních fanouškovských táborů si odsouhlasila, že právě demonstrace je nejlepší způsob, jak poukázat na námi vytýkané problémy. I přesto, že jsme od začátku apelovali na pokojný průběh demonstrace, což je mimochodem i v našem oficiálním vyjádření, všechny ostatní strany se snažily vyvolat paniku prohlášeními v médiích, že se do Prahy jedou vyřádit „chuligáni a ultras” a ačkoliv jsme od začátku zveřejňovali body, se kterými nesouhlasíme, byli jsme mylně označováni za „popírače roušek”. Od samého začátku se nám všichni snažili házet klacky pod nohy, což potvrdila i Policie České republiky ve svém prohlášení, které večer po demonstraci zveřejnili - od začátku upozorňovali organizátorku, že se jedeme do Prahy „porvat”. I přesto všechno jsme se do Prahy rozhodli vydat a ukázat, že to tak není.

Den akce pro nás znamenal překvapení v podobě zástupů policie na cestách, nádražích, několika osobám z našeho prostředí od rána stála pod domem kriminální policie. Během cesty jsme byli zdržováni, odstavováni, auta byla prohledávána psy. Během této „preventivní akce” v režii policie bylo zabaveno několik „zbraní”, které osoby měly v autech. Mimo jiné se jednalo například o vercajk, který vozil jeden z automechaniků v kufru či o švýcarský nůž, který pro změnu vezl v autě řidič z povolání a otec dvou dětí a v autě jej vozil už dlouho před demonstrací a nebýt „preventivního zásahu policie”, vozil by jej dále. Z těchto zadržených věcí pan Hamáček sdílel na twitteru mimo jiné, že policie našla v autech legálně drženou zbraň s průkazem či teleskopický obušek - opravdu v dnešní době lidé už nemohou vozit v autě legálně držené věci? Podotýkáme, že tyto věci byly zabaveny z aut jedoucích do Prahy, nikoliv přímo od lidí, kteří by šli s těmito věcmi na demonstraci. Co se týče vlakových posádek, tak většina z nich byla hned po výstupu v Praze zdržována na nádraží, prohledávána, sepisována.

Před samotným vstupem na Staroměstské náměstí všechny účastníky čekalo několik důkladných prohlídek, sepsání OP, na několika stanovištích byli nahráváni příslušníky PČR. Co se týče osob aktivně se pohybujících ve fanouškovském prostředí, tak ty od začátku akce dbaly na dodržení opatření, obličej měly zakrytý roušku a postavily se bokem od ostatních za transparentem „Společně proti restrikcím”. Vyvarovaly se vulgárnímu zpívání, po proslovu jejich řečníka zapěly pouze „My chceme rozumnou vládu”. Náš řečník ve svém proslovu zmínil veškeré body, se kterými aktivní fotbaloví fanoušci nesouhlasí. Kromě bodů byl zmíněn také fakt, že právě fanoušci byli první, kdo během první vlny aktivně pomáhali první linii, ať už s dodávkou roušek, dezinfekcí, tak pomocí pro rizikové skupiny. Po několika proslovech jsme pak byli informováni, že policie vyzvala k rozpuštění demonstrace. Bylo nám oznámeno, že náměstí máme opustit z bezpečnostních důvodů pouze omezeným počtem ulic. Najednou teda asi bylo úplně jedno, že se všech 2000 lidí narve na jedno místo, aby mohli vyjít z náměstí, najednou se na nějaká opatření nepohlíželo.

Během opouštění náměstí jsme zjistili, že několik z vyjmenovaných ulic, kterými se náměstí mělo opustit, bylo úmyslně zablokováno a policisté zde čekali na záminku k zákroku. Vzhledem k tomu, že v předních řadách rostlo napětí, rozhodli jsme se vyčkat stranou, bokem od ostatních účastníků, kteří se snažili dostat se z náměstí. V té chvíli svou roli zahráli nastrčení policejní provokatéři, kteří na několika různých místech začali nabádat dav ke konfliktu - skrytí policisté házeli plastové koše na své kolegy z pořádkové jednotky, nastrčená policistka dala před davem facku jednomu z demonstrantů, policie provedla první zákrok, naběhla do davu, část nastrčených provokatérů se za nimi schovala a následně nastoupili do policejních aut a odjeli. Jiní provokatéři si vytáhli pásku policie, vzali do rukou teleskopické obušky a začali konflikt ještě více nafukovat. K zlomovému bodu došlo ve chvíli, kdy policie užila rozbušek poblíž kostela Sv. Mikuláše - v té chvíli se za obyčejné lidi šli postavit i lidé z našeho prostředí. Došlo k několika vzájemným útokům, kdy policii rozhodně nešlo o to rozehnat dav a uklidnit situaci, jako spíše o to vyburcovat dav před televizními kamerami k dalším náběhům. Následně policie zablokovala zepředu jednu z ulic, kterou se dalo náměstí opustit a zezadu najela s vodním dělem, které začalo stříkat po účastnících. Všichni, co se v této ulici, která předtím byla jednou z mála částečně průchozích, nacházeli, tak zůstali zablokováni a došlo k zadržování a dalšímu sepisování všech lidí, co se v ulici nacházeli. Během této situace došlo i k momentu, kdy jeden ze zasahujících policistů bere Českou národní vlajku jednomu z demonstrantů a kope do ní, což je zachyceno na videu stejně jako další provokace ze strany PČR. V současné chvíli nebylo proti žádné osobě aktivně se podílejících na fotbalových aktivitách vznešeno žádné obvinění.

Distancujeme se tedy od jakéhokoliv spojování s vyvoláním konfliktu či se skutečností, že jsme se do Prahy přijeli pobít. Zároveň nesouhlasíme s výroky pana Hamáčka a později i pana prezidenta Zemana o „zvládnutém zásahu a o jeho přiměřenosti”, jelikož došlo k absolutnímu fiasku ze strany policie. Je pro nás nepochopitelné, že se něco takového může dít v demokratické společnosti, a ještě pod záštitou vlády a dalších ústavních představitelů naší země.

Fanoušci fotbalu, kteří se zúčastnili této demonstrace.

 

Výzva občanů z této demonstrace:

Výzva režimu, aby neprodleně ukončil své protiprávní jednání

 

My občané České republiky tímto vyzýváme mocenský režim České republiky, aby neprodleně ukončil své protiprávní jednání a začal respektovat platné zákony ČR, které si sám přijal. Apelujeme na všechny osoby pracující pro mocenský režim, které ctí spravedlnost, aby vytvářeli vnitřní tlak za účelem nastolení zákonnosti tohoto režimu.

V čem je tento režim protiprávní

Konkrétních případů jsou sta tisíce možná miliony. Budeme se z toho důvodu soustředit jen na ty nejpalčivější a nejaktuálnější, mezi které patří neodůvodněné hromadné omezování základních lidských a svobod. Na úvod ještě uvedeme, že drtivá většina režimů na celém světě je protizákonná, některé méně a jiné více. Teď už konkrétně k České republice. Dle Ústavy ČR má veškerou moc v rukou lid, který si volí své zástupce do parlamentu a ti se následně dohodli, že určí vládu. Všimněte si názvu vláda. Ne správce společných záležitostí, ale vláda. Už název budí podezření. Více o vládě zde.

Režim jako celek (vláda, parlament, moc soudní, policie, krajské úřady, magistráty, obecní úřady, hygienické stanice, režimem placení novináři…) ze zákona smějí omezovat lidská práva a svobody pouze v rozsahu nezbytném, a to jen v zájmu celé společnosti. Tolik teorie, jež připomíná paní Colombovou. Pořád se o tom mluví, ale nikdy to nikdo neviděl. V dnešní době režim, nejen v ČR, velice tvrdě omezuje i ty nejzákladnější lidská práva a svobody, včetně práva zajišťovat si obživu legální cestou, chránit své vlastní zdraví, právo na vzdělání, shromažďovat se… Režim tato práva omezuje bez sebemenšího důkazu, že by společnost byla čímkoli ohrožena. Ve skutečnosti statistiky jednoznačně potvrzují, že nenastal žádný nárůst úmrtnosti v porovnání s předchozími lety. Režim podporující média pouze stále dokola opakují mantru, že se naše společnost může zhroutit, a z toho důvodu musíme snášet systematické drcení společnosti řadou nesrozumitelných opatření, jež jsou často nesplnitelná a v mnoha případech jednoznačně protizákonná. Opírají se přitom o údajné statistiky vytržené z kontextu, které však vzápětí označí za zmanipulované. Režim podporující média cíleně lžou např. o kolabujících nemocnicích, přitom však statistická čísla i výpovědi personálu nemocnic dokládají pravý opak. Pokud veřejně vystoupí nějaký primář, ředitel nemocnice či molekulární genetička, která se specializuje na to, co údajně naši společnost ohrožuje, pak je zločinci z režimu nejprve důrazné upozorní na fakt, že v našem režimu není nijak neobvyklé začít někoho trestně stíhat na objednávku, a následně, pokud je neumlčí strach, tak je opravdu začne stíhat režimu oddaná policie a státní zastupitelství. To není žádné scifi, ale každodenní realita, viz odkazy zde:

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/zubar-smucler-opousti-svou-nemocnici-kterou-vysetruje-elitni-utvar-124119

https://www.novinky.cz/krimi/clanek/janousek-byl-obzalovan-kvuli-uhradam-od-pojistoven-40334575

Nezákonnosti režimu v průběhu demonstrace 18. 10. 2020 na Staroměstském náměstí

Pusťme se ale do konkrétní kauzy a sice nezákonného omezení a následného rozpuštění demonstrace dne 18. 10. 2020 v Praze na Staroměstském náměstí. Režimem ovládaný Magistrát oznámené protestní shromáždění nezakázal, ale v přímém rozporu se zákonem nařídil organizátorům shromáždění, aby vyzvali účastníky shromáždění k porušování platných zákonů ČR. Konkrétně, aby si účastníci shromáždění zakryli obličeje a ztížili tím identifikaci násilníků mezi účastníky shromáždění. Přitom § 7 odst. 4. zákona č. 84/1990 Sb. o právu shromažďovacím stanoví, cituji:

(4) Účastníci shromáždění nesmějí mít obličej zakrytý způsobem ztěžujícím nebo znemožňujícím jejich identifikaci.

(konec citace)

Opatření Ministerstva Zdravotnictví odkaz zde, které ukládá mít na veřejnosti zakrytá ústa a nos se výslovně nevztahuje na shromáždění dle zákona č. 84/1990 Sb., tedy i na toto konkrétní shromáždění. I kdyby se vztahovalo, tak je nesporé, že zákon má vyšší právní sílu než opatření jakéhokoli ministerstva, tudíž by v takové části bylo neplatné.

Těžko by někdo uvěřil, že by úředníci na Magistrátu a velitelé Policie ČR ještě nikdy neslyšeli o zákazu zakrývání obličejů, když tyto přestupky řeší soustavě již řadu let. Těžko někdo uvěří, že by si nepřečetli Opatření Ministerstva. Postup režimu byl účelově protizákonný, kdy podmínky pořádání shromáždění byly dopředu nesplnitelné. Režimní velení Policie ČR šlo však ještě dál naprosto přesně v duchu komunistického režimu. Dva dny před konáním demonstrace PČR provedla razii v sídle fotbalové asociace a podle režimních médií obvinila cca 20 osob z nich 19 zadržela. To je ale „náhoda“. Že by Policie ČR nevěděla o tom, že se na demonstraci chystají i fotbaloví fanoušci? Že by PČR nevěděla, jak jsou vznětliví, když jim policie zatýká jejich lidi?  

Dle režimního média iDnes, dal ministr vnitra Hamáček rozkaz „nezávislé“ Policii ČR, aby rozpustila shromáždění o hodinu dříve, než bylo plánované, jelikož prý dochází k násilnostem, ke kterým však došlo až cca 30 minut po nezákonném zákazu ze strany úředníků Magistrátu, avšak, dle režim propagujících médií, na rozkaz ministra Hamáčka, který ovšem oficiálně nezávislé policii jako "nevelí".

Je fakt, že několik desítek velice pečlivě zamaskovaných účastníků demonstrace, až po zakázání demonstrace, skutečně napadlo příslušníky PČR, kteří jim zahradili cestu ven z prostoru demonstrace, který měli všichni vyklidit. Z velikého množství video záznamů nebylo vidět, že by některý ze zasahujících policistů překračoval své pravomoci, ba naopak, někteří se chovali velice slušně. Leč rozkazy velení Policie ČR jsou jednoznačně protizákonné a jako podle šablony komunistického či nacistického režimu.

Je také třeba dodat, že běžným postupem Policie ČR v takových situacích je nasazení řádně označeného antikonfliktního týmu, který má reflexní vesty s nápisy "antikonfliktní tým". Na této události na něj velení PČR jaksi „zapomnělo“. Pouze nasadilo své utajené důstojníky PČR v civilu. Jejich činnost během demonstrace je veřejnosti utajena. Jednoho z důstojníků PČR zachytili svědci a tvrdí, že organizoval nepokoje. Policie ČR k tomu mlčí.

Policie ČR po zveřejnění tohoto videa dodatečně uvedla, že se údajně jednalo o člena antikonfliktního týmu, který si ovšem ještě před příchodem ke kordonu policistů měl údajně sundal své označení, ale kam ho dal, to je záhada, při nastupování do auta ho už neměl ani v ruce. Na žádném jiném záběru se nám však žádného označeného člena antikonfliktního týmu nalézt nepodařilo, a to mají žluté reflexní vesty. Evidentně se umějí dobře maskovat. Policie nezveřejnila, že by se doptávala svědků, co tento policista během své služby fakticky dělal, a to ani přestože ho svědci označovali za provokatéra. 

Na této fotce se údajný člen antikonfliktního týmu se za svou reflexní vestu také stydí.

121962363 341372813601294 1767904245020819059 o  

Na tomto videu se zase můžete podívat, jak policisté "razantně zakročí" proti "chuligánovi", který na ně před chvílí zaútočil. Vysvětlí nám PČR, že i toto je řádně označený člen antikonfliktního týmu? 

Průkazným faktem je, že PČR prostor shromáždění po určité době uzavřela a stejně jako 17. listopadu 1989 a nechávali účastníky tzv. vydusit, a to nad rámec nezbytně nutné doby k provádění úkonů v souladu se zákonem o Policii ČR. Za toto nezákonné porušování lidských práv nenesou odpovědnost řadoví policisté, jež plnili rozkazy, ale ti, kteří veleli, což nemuseli být důstojníci z PČR jak napovídají rozkazy ministra Hamáčka. Toto byl běžný jev typický pro komunistický či nacistický režim.    

Co proti tomu dělat?

Žádáme tímto, aby protizákonný postup režimu byl řádně a veřejně vyšetřen. Aby bylo objasněno, proč režim nabádal k protiprávnímu jednání a kteří konkrétní lidé jednali protizákonně a proč. Prosíme všechny, aby se obraceli na své volené zákonodárce (poslance, senátory…) s touto výzvou a žádali jejich písemné vyjádření. I žádné vyjádření je jejich postoj. Tato demonstrace určitě nebyla poslední, jelikož režim zcela otevřeně deklaruje, že bude daleko razantněji omezovat většinu lidských práva a svobod, a tak jako doposud, bez řádného odůvodnění. Dalšími oběťmi režimu tedy budete vy, vaše děti, vaši rodiče, příbuzní, přátelé… Dnes jsou po sousedovi, zítra po vás.

Šiřte prosím tuto výzvu dál, režimní média jí nikdy nezveřejní.