Občanská iniciativa HON si vás dovoluje pozvat na demonstraci konající se v neděli 27.9.2020 od 15:00 hodin na Palackého náměstí v Praze.

V souvislosti s tímto vydáváme následující prohlášení, jehož jednotlivé body budou hlavními tématy demonstrace.

  • Chceme žít ve svobodné zemi, kde zákony platí, nařízení a vyhlášky jsou vydávány po zralé úvaze, zvážení jejich důsledků a po diskusi s odborníky, nikoliv nahodile a dle internetových průzkumů.
  • Požadujeme okamžité ukončení snah o potlačování základních práv a svobod a snah o změnu Ústavy ČR v souvislosti s Covid-19.
  • Nechceme nechat naší vládu zlikvidovat ekonomiku, zdravotnictví a školství. Vláda měla celé léto na přípravu vhodných postupů, které promarnila svou nečinností. Vláda se zároveň zříká odpovědnosti za škody způsobené předchozími zásahy do fungování trhu a státu.
  • Kam až je vláda schopná zajít s jednotlivými opatřeními? Nenechme ji potlačit naše základní svobody a volné fungování trhu.
  • Proč jsme neustále strašeni médii, která zveřejňují téměř výhradně katastrofické scénáře a čísla o počtu nakažených Covid-19? Jejich relevanci můžeme velice snadno zpochybnit.
  • V neposlední řadě se stalo z Covid-19 politické a předvolební téma. Přistupujme k němu racionálně a nenechme se zatáhnout do pletichaření a předvolebních bojů jednotlivých politických subjektů.
  • Je na čase vystavit vládě vysvědčení a říci dost! Nechceme žít v zemi plné ustrašených lidí bojících se o svojí další existenci. Proto vyzýváme všechny, kterým není lhostejný osud a další směřování naší republiky, přijďte nás v našich snahách podpořit!

Děkujeme Vám, Ivan Sochor a iniciativa HON.

Událost: https://www.facebook.com/events/311514949949694/