Historie spolku HON se začala psát již v půlce dubna 2020 po jednom vyjádření premiéra Babiše, které bylo opět plné lží a polopravd. Několik přátel, konkrétně pánové Ivan Sochor, Jiří Štěch a Libor Hubička, založili dne 23.4. 2020 v reakci na toto prohlášení iniciativu "Hnutí Občanské Nespokojenosti", zkráceně HON.
 
   První demonstrace byla zorganizována již 1.5. 2020 na Hradčanském náměstí v Praze. Tato akce se konala v rouškách a s dodržením rozestupů, takže ač se sešlo podstatně méně lidí, než na pozdějších akcích (asi 300), náměstí bylo takřka plné. Další demonstrace byla naplánována na 13.6.2020 na Václavském náměstí, ale díky prudkému dešti a promočení zvukové aparatury byla zrušena ještě dříve, než pořádně začala. Náhradní termín byl stanoven na 27.6.2020 na totéž místo. Tentokrát byla pro změnu obrovská vedra, nicméně demonstrace se uskutečnila. Jejími hosty byli například chartisté Michal Drabík a Jiří Wolf, který je nejdéle vězněný chartista v Československu. Další akcí byla demonstrace 30.8.2020 na Palackého náměstí v Praze. Účast se odhaduje na cca 800-1000 lidí. Menší demonstrace byla zorganizována hned den poté, 31.8. na Náměstí republiky v Plzni (500 lidí). Další demonstrace byla 27.9.2020, opět na pražském Palackého náměstí. Účast byla tentokrát asi 2000 lidí (dle odhadů zúčastněných a počtů podpisů na petičních arších, kterých bylo přes 2000). Hosty byli tentokrát například Klaudius Kryšpín (Pražský výběr), Libor Matějčík (Motorband) či Daniel Hůlka. Projev přednesl například i Dan Landa a herci Matouš Rajmont či Karel Zima. Demonstraci podpořil i MUDr. Roman Šmucler, ač se z důvodu pobytu v zahraničí nezúčastnil. Zatím poslední demonstrace proběhla 18.10. od 14 hodin na Staroměstském náměstí (10 tisíc lidí). Vystoupili na ní například Miloš Knor, Michal Bartoš či disidenti Jiří Wolf a Michal Drabík. 
 
   Dne 24.9.2020 byla podána na Městském soudu v Praze žádost o přerod iniciativy v zapsaný spolek. Od 6.10.2020 je registrován na Městském soudu v Praze jako Občanský spolek HON z.s. Spolek je zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu L, vložce číslo 73906

 Naše cíle a postoje …

   V současné době řešíme několik hlavních témat, která se dotýkají naší společnosti. Týkají se především opatření vlády, jejich rozsahu a dopadu na společnost. S tím je spojené další téma, a to rozdělení společnosti. Nyní už ne na „rouškaře“ a „nerouškaře“, ale celkově se zvyšující agresivitu mezi lidmi. K té v hojné míře přispívá a dále jí rozdmýchává mediální masáž, což je naše další téma. Cílené vyvolávání paniky a strachu v lidech zrovna nepřispívá řešení jakéhokoliv problému. Předposledním tématem, které se nás silně dotýká, je vakcinace proti Covid-19. Není pro nás akceptovatelné nutit společnost, aby se nechala proočkovat ve spěchu vyvinutou vakcínou bez řádných, dlouhodobých klinických testů. Naše poslední (neznamená to nejméně důležité) téma je vláda plná lidí v takovém střetu zájmů, že v každé normální demokratické společnosti by už musela dávno rezignovat. Máme několik cílů, rozdělené na krátko- a střednědobé a dlouhodobé. Prvním z z těch krátko a střednědobých je oslovit co nejvíce lidí, dodávat jim pravdivé, ověřené informace nezatížené mediální hysterií. Přesvědčit všechny strany vzniklého konfliktu, že je bezpodmínečně nutný nadhled, kritické uvažování a nezatahování emocí do informací. Jedině tím můžeme dosáhnout obroušení hran konfliktu a společnost opět přiblížit k sobě. Mimo to stále trváme na tom, aby se dodržovala Listina základních práv a svobod a Ústava ČR. K tomu se samozřejmě váže i problematika opatření a roušek, náš postoj je takový, že podle vyjádření odborníků a studie z Oxfordské univerzity klasická jednorázová nebo bavlněná rouška nechrání proti virům, tudíž je zbytečné je používat a distribuovat lidem. Naopak jsme pro distribuci a doporučování respirátorů a vitamínu D, u kterých je účinnost prokázána. Respirátory by měly být nošeny ve zdravotních zařízeních a omezených lokalitách, kde hrozí vyšší riziko přenosu a není možné tam uplatnit jiná opatření typu rozestupů, hygieny rukou, atd. Bohužel média naše snahy celkem zredukovala a zkreslila na to, že jsme antirouškaři. Chceme, aby se přístup a debata k situaci racionalizovaly. Aby byla opatření zaváděna po odborné diskusi a zvážení všech důsledků a aby vláda aby převzala odpovědnost za svá rozhodnutí. Opatření by měla být vydávána jen v míře nezbytně nutné a na nezbytně nutnou dobu. Požadujeme rekonstrukci vlády takovým způsobem, aby byla důvěryhodná pro většinu společnosti a lidé opět obnovili důvěru v náš stát. Bohužel, jediné, čeho vláda zatím od jara dosáhla, je ještě větší polarizace společnosti a ztáta důvěry ve stát a vládu u většiny obyvatel. Tento stav je nezbytné zvrátit, jinak je velmi malá šance na to se znovu postavit na nohy.

   Co se týká dlouhodobých cílů, požadujeme revizi a zpřehlednění právního systému. Odstranit duplicity a protimluvy v zákonech. Chceme, aby se zákony schvalovaly podle témat, aby již nebylo možné „přilepit“ k nějakému zákonu jiný, tematicky absolutně nesouvisející, jak se tomu děje teď. Vede to jen k nepřehlednosti. Už ani advokáti a soudci nemají šanci se v tomto chaosu pořádně orientovat, o běžném občanovi nemluvě. Samozřejmě chceme nadále sledovat politickou situaci a hlídat, jestli nejsou porušovány demokratické principy. A co s námi bude, až tato krize skončí? Určitě neplánujeme náš přerod v politickou stranu. Chceme se nadále věnovat tomu, co umíme, to znamená pořádat různé společenské, kulturní či sportovní akce a zaměřit se při tom zejména na děti z dětských domovů či jinak znevýhodněných. 

Jsme někým placeni a kdo za námi stojí?

   Nejsme nikým placeni ani za námi nestojí žádná politická strana nebo zájmová skupina. Vše co děláme, děláme zdarma nebo si platíme z vlastních kapes. Chceme být a jsme zcela nezávislá skupina lidí.

Jak nám můžete pomoci?

   Nejsme žádná politická strana. Nemáme žádnou organizační strukturu a nemáme ani žádné plné finanční konto. Nesnažíme se tedy získat žádné členy, máme pouze dobrovolníky. Naším cílem je znovu získat svobodu v naší zemi, vymýtit podvodníky a zloděje. K tomu potřebujeme co nejvíce lidí, kteří nás budou podporovat jako dobrovolníci a budou šířit naše cíle na sociálních sítích, ve svém okolí a případně v médiích. Také uvítáme jakoukoliv finanční podporu na realizaci našich akcí. Vážíme si nesmírně jakékoliv podpory, ať už finanční, materiální, ale i sdílení a šíření na sítích.
 
   Hlavním cílem činnosti spolku je realizace sdružovacího práva občanů k organizování a výkonu jejich zájmové činnosti v oblasti sportu, kultury a souvisejících aktivit, zejména organizování společenských, sportovních a kulturních akcí směřujících ke společenskému vyžití členů spolku. 

Naše úsilí můžete podpořit finančním darem na transparentní účet: 2101886348/2010 u Fio bank a.s. 

Za občanský spolek HON z.s., zakladatel Ivan Sochor. 

 

 

Občanská iniciativa HON si vás dovoluje pozvat na demonstraci konající se v neděli 27.9.2020 od 15:00 hodin na Palackého náměstí v Praze.

V souvislosti s tímto vydáváme následující prohlášení, jehož jednotlivé body budou hlavními tématy demonstrace.

  • Chceme žít ve svobodné zemi, kde zákony platí, nařízení a vyhlášky jsou vydávány po zralé úvaze, zvážení jejich důsledků a po diskusi s odborníky, nikoliv nahodile a dle internetových průzkumů.
  • Požadujeme okamžité ukončení snah o potlačování základních práv a svobod a snah o změnu Ústavy ČR v souvislosti s Covid-19.
  • Nechceme nechat naší vládu zlikvidovat ekonomiku, zdravotnictví a školství. Vláda měla celé léto na přípravu vhodných postupů, které promarnila svou nečinností. Vláda se zároveň zříká odpovědnosti za škody způsobené předchozími zásahy do fungování trhu a státu.
  • Kam až je vláda schopná zajít s jednotlivými opatřeními? Nenechme ji potlačit naše základní svobody a volné fungování trhu.
  • Proč jsme neustále strašeni médii, která zveřejňují téměř výhradně katastrofické scénáře a čísla o počtu nakažených Covid-19? Jejich relevanci můžeme velice snadno zpochybnit.
  • V neposlední řadě se stalo z Covid-19 politické a předvolební téma. Přistupujme k němu racionálně a nenechme se zatáhnout do pletichaření a předvolebních bojů jednotlivých politických subjektů.
  • Je na čase vystavit vládě vysvědčení a říci dost! Nechceme žít v zemi plné ustrašených lidí bojících se o svojí další existenci. Proto vyzýváme všechny, kterým není lhostejný osud a další směřování naší republiky, přijďte nás v našich snahách podpořit!

Děkujeme Vám, Ivan Sochor a iniciativa HON.

Událost: https://www.facebook.com/events/311514949949694/

Iniciativa Hnutí občanské nespokojenosti (HON ) připravuje na neděli 27. 9. od 15 hodin demonstraci na Palackého náměstí v Praze. Chtějí vyjádřit svůj nesouhlas se současným způsobem vedení země a anti-covidových opatření. Veřejného vyjádření vůle části občanů se má zúčastnit přes 1500 demonstrantů.

Před shromážděním vystoupí se svými projevy známé osobnosti, které také nesouhlasí se situací a chtějí svým jménem a účastí vyjádřit svoji nespokojenost a podpořit cíle demonstrace. Mezi nimi svoji účast potvrdili Klaudius Kryšpín – bubeník hudební skupiny Pražský výběr a Stromboli, Libor Matějčík – kytarista skupiny Motorband, herec Matouš Rajmont, lékařka Mudr. Monika Waksmundská a další.

V prohlášení hnutí HON mimo jiné stojí:

Chceme žít ve svobodné zemi, kde platí zákony, nařízení a vyhlášky jsou vydávány po zralé úvaze, zvážení jejich důsledků a po diskusi s odborníky, nikoliv nahodile a dle internetových průzkumů.

„Chceme, abychom mohli vládě věřit. Když veřejnosti sdělí jeden den jednu informaci a následující den ji změní a popře platnost té předchozí, tak si taková vláda nezaslouží důvěru svých občanů,“ sděluje nám iniciátor demonstrace Ivan Sochor.

Podle sdělení Ivana Sochora Hnutí občanské nespokojenosti nehájí zájem žádné konkrétní politické či lobbistické skupiny a nemá ani vlastní politické ambice. Jejich akce mají sloužit k informování veřejnosti bez zkreslování informací médii a k působení morálním tlakem a veřejným míněním na svědomí politiků této vlády.

Ladislav Jelínek

Článek: https://www.zulice.cz/praha/v-nedeli-27-9-bude-na-palackeho-namesti-v-praze-pres-1500-demonstrantu/